Repertoire

De muziek die wij spelen komt uit de periode 600 - 1600 en is terug te voeren op muziekhistorische bronnen. We spelen en zingen stukken uit manuscripten zoals De Cantigas de Santa Maria (een van de grootste verzamelingen van eenstemmige liederen in de westerse middeleeuwse literatuur) en de Carmina Burana.

In de periode van 1100 tot 1300 zijn in Europa de troubadours, trouvères en minnezangers actief. Dit waren rondtrekkende speellieden die op poëtische wijze zongen over de kruistochten, onbereikbare liefdes en maatschappelijke moeilijkheden uit die tijd. Doordat de muziek in de vroege middeleeuwen eenvoudig was in melodie hoefde dit niet opgeschreven te worden. Muzikanten droegen hun repertoire over op anderen waardoor traditionele gezangen en dansen in stand werden gehouden. Hierdoor is er weinig bekend hoe de muziek oorspronkelijk heeft geklonken. Met de (replica) middeleeuwse instrumenten die we hebben en de kennis over compositie technieken uit die tijd, geven we daar een "eigen draai" aan. Hierbij houden we rekening met de oren van nu.